X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

به مردم شجاع افغانستان تقدیم است

بسم الله الرحمن الرحیم

هر گز برنمی گردم، من جوانم دیگر بیدار گشتم ازخا کستر اجساد مادرانم برخواستم و کوتاه می رسم، ازجویبار خون برادرانم سربلند کردم از سوگواری خصم ملتم نیرو گرفتم، از دیوار ها و دهکده های سوخته کشورم، نفرت

به دشمن گرفتم،

 حالا دیگر مرا زارو ناتوان مپندار ای هم وطن!

من جوانم، دیگر بیدار گشتم، راه خودرا یافته ام، هر گز برنمی گردم

من دیگر آن زنجیر هارا از پا گسسته ام، من پای بسته همه بند هارا گشوده ام، من از همه شورها جدا کرده ام،

هموطن! وای برادر! دیگر آن نیستم که بوده ام

من جوانم که دیگر بیدار گشته ام، راه خود را یافته ام، هرگز بر نمی گردم

با نگاه دور بینم همه چیز را از سرسیاه تو بر افراشتم، فریاد های نیمه سحری مادران بی فرزند در گوش هایم غوغا کرده است، من کودکان آواره ، بی لانه و پای برهنه را دیده ام، من کسان را دیده ام که با دستان آراسته لباس بیوه گی را بر تن کردند، من دیوار های قد کشیده زندانها را دیده ام که آزادی را در شکم های گرسنه خود بلعیده اند

 من در میان وخامت ها، دلیری ها و حماسه ها زاده شده ام، من در آخرین نفس های خود در صف پیروزی سرود آزادی را سروده ام

 حالا دیگر مرا زار وناتوان مپندار هموطن! وای برادر!

 من در کنار تو، با تو در راه نجات وطنم همنواو هم صدا گشتم، صدایم با فریاد هزاران زن و مرد ستم دیده پیوند خورده است، مشتم با مشت های هزاران هموطنم گره خورده است، من در کنار تو و درراه ملتم قدم گذاشتم، تا با تو یکجا بسکلیم این همه رنج زنده گی، همه بند برده گی را

 من دیگر آن نستم که بوده ام، وای برادر! من جوانم که دیگر بیدار گشتم، راه خودرا یافته ام، هر گز برنم گردم

والسلام