X
تبلیغات
زولا

تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

نرخ تورم در کشور به 12.85 درصد افزایش نمود

رئیس کل بانک مرکزی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ خود ضمن ارایه معلومات در مورد آخرین تحولات در عرصه های سیاست پولی، ذخایر ارزی ونظام مالی کشور گفت که افزایش نرخ تورم، یکی ازنگرانی های بانک مرکزی به شماررود و بانک مرکزی تلاش می ورزد با اتخاذ سیاست های معقول در مهار نرخ تورم تلاش به خرچ داده واز طریق افزایش لیلام اسعار و لیلام اوراق بهادار نرخ مبادله را تحت کنترول داشته و قسماً از تورم وارداتی جلوگیری نماید. 

 ریس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر نرخ تورم عمومی به 12.85 درصد رسیده است، در حالیکه در ماه قوس امسال نرخ تورم عمومی 11 در صد بود. افزایش نرخ تورم، دلایل و علت های گوناگون دارد که می توان افزایش 20 درصد قیمت های مواد غذای را در بازار های جهانی و افزایش بهای مواد سوخت به بلندترین سطح در دوسال گذشته، سیلاب های اخیردر کشورهای بزرگ صادرکننده مواد غذایی، حشکسالی کشور روسیه، سیلاب ها درپاکستان وافغانستان و مشکلات موجوده در بنادر کشور را از مهمترین آنها بر شمرد.

آخند رستاقی