تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

ریس مایکروسافت در عربستان ازفناوری کلود سخن گفت

استیوبالمر، مدیر عامل مایکروسافت با سفربه عربستان سعودی کنفرانس “Microsoft Open Door” را درشهرریاض افتتاح کرد.

خبرگذاری فارس- وی ازحرکت دنیای فناوری به سمت رایانش ابری خبرداد وافزود: مایکروسافت این فناوری را جدی گرفته وقصد دارد ازآن برای ارتقای خدمات زیرساخت، دیتابیس ها و سرویس

های ارایه شده به کاربران کمپیوترهای روی میزی استفاده کند. وی کنفرانس Microsoft Open Door را فرصتی مناسب برای به استراک گذاری دیدگاه های متخصصان در حوزه کلود کمپیوتینگ دانست وافزود: این فناوری فرصت های بی شماری را دراختیار کاربران قرار میدهد.