تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

ذخایر ارزی وطلای کشورهای جهان

سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در این گزارش ذخایر ارزی و طلای چین را 2033 میلیارد دالر اعلام کرد و به این ترتیب این کشور غنی ترین ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص داده است.
بنابراین گزارش، جا پا ن و روسیه نیز با ذخایر ارزی و طلای 945 میلیارد دالر و 435 میلیارد دالر به ترتیب در رده های دوم و سوم از لحاظ پر بودن ذخایر ارزی قرار گرفتند.این گزارش حاکی است: ذخایر ارزی و طلای کشورهای تایوان 296 میلیارد دالر، هند 250، فرانسه 204، کوریای جنوبی 201، برازیل 197، سنگاپور 168 و ها نکا نگ 165 میلیارد دالر اعلام شد و این کشورها رتبه های چهارم تا دهم را

دارند.سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) ذخایر ارزی و طلای را در الجزایر 150 میلیارد دالر، آلمان 136، تایلند 106، مالزیا 104، ایتالیا 104 ، لیبی 99، وایران 96 میلیارد دالر اعلام کرد که رتبه های یازدهم تا هفدهم از لحاظ پر بودن ذخایر قرار دارند.
امریکا با ذخایر 70 میلیارد دلاری در رده 23 جهان قرار دارد
بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی کشورهای ترکیه 82 میلیارد دلار، سوئیس 75، امارات 67، نروژ 60، انگلیس 57 ، اندونزی 51، کانادا 41، رژیم صهیونیستی 38، مصر 36، دانمارک 34، سوئد 31، عربستان 28، استرالیا 25، هلند 24، اسپانیا 21، قطر 16، بلژیک 16، کویت 10 ، افغانستان 5 و بحرین 4 میلیارد دالر اعلام شده است.این گزارش افزود: اریتره با ذخایر ارزی و طلای 27 میلیون دالری پایین ترین ذخایر ارزی جهان را دارد.بحران مالی و اقتصادی جهان که از دو سال پیش آغاز شد و احتمالا " تا نیمه اول سال 2010 نیز ادامه دارد، تاثیر قابل توجهی بر کاهش ذخایر ارزی کشورهای جهان داشته است.

ذخایرارزی وطلای 38 کشور از جمع 155 کشور قرار ذیل اند:

شماره   کشور                      مبلغ ارز به دالرامریکای

1-       چین                        2033 میلیارد

2-       جاپان                      945 میلیارد

3-       روسیه                     435 میلیارد

4-       تایوان                      296 میلیارد

5-       هندوستان                 250 میلیارد

6-       فرانسه                     204 میلیارد

7-       کوریای جنوبی           201 میلیارد

8-       برازیل                    197 میلیارد

9-       سنگاپور                   168 میلیارد

10-     هانکانگ                  165 میلیارد

11-     الجزایر                    150 میلیارد

12-     آلمان                       136 میلیارد    

13-     تایلند                       106 میلیارد

14-     مالزیا                      104 میلیارد

15-     ایتالیا                       104 میلیارد

16-     لیبی                        99   میلیارد

17-     ایران                      97   میلیارد

18-     ترکیه                      82   میلیارد

19-     سویس                     75   میلیارد

20-     امریکا                     70   میلیارد

21-     امارات متحده             67   میلیارد

22-     ناروی                     60   میلیارد

23-     انگلستان                  57   میلیارد

24-     اندونیزیا                   51   میلیارد

25-     کانادا                       41   میلیارد

26-     رژیم صهیونیست         38   میلیارد

27-     مصر                      36   میلیارد

28-     دنمارک                    34   میلیارد

29-     سویدن                     31   میلیارد

30-     عربستان                  28   میلیارد

31-     استرالیا                    25   میلیارد

32-     هالند                       24   میلیارد

33-     اسپانیا                     21   میلیارد

34-     قطر                        16   میلیارد

35-     بلژیک                     16   میلیارد

36-     کویت                      10   میلیارد

37-     افغانستان                  5     میلیارد

38-     بحرین                     4     میلیارد

با وجودیکه ذخایر ارزی افغانستان نسبت به بسیاری از کشورها کم بوده اما به تناسب بقیه کشور ها از 155 کشور، بازهم ذخایر ارزی ما از اکثریت کشورهای دنیا زیاد می باشد.

و این در حال است که ذخایر ارزی افغانستان به طور نورمال د رحال افزایش می باشد.

رستاقی