X
تبلیغات
زولا

تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

بیکاری درکشور سیر صعودی دارد

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از سطح بالای بیکاری در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که هر سال به جمعیت بیکاران در افغانستان افزوده می شود.

این وزارت می گوید، بخش عظیمی از بیکاران، افراد بی سواد و یا کسانی اند که حرفه ای را بلد نیستند و این مسئله باعث شده تا دروازه های بازار کار در داخل و خارج از افغانستان بروی آنها مسدود بماند.

این نگرانی در حالی مطرح می شود که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هنوز آمار دقیقی از بیکاران این کشور ندارد و می گوید که در نظر است برای دریافت درصد دقیق بیکاران، امسال آمار گیری کند.

از انتقادهای شدیدی که متوجه دولت افغانستان بوده، عدم توجه جدی به کاریابی برای میلیونها شهروند این کشور است.

اما آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که علاوه بر داخل افغانستان، این وزارت تلاش کرده تا برای افغانها در بیرون از افغانستان نیز زمینه کار فراهم کند.

خانم افضلی می گوید: "ما قراردادهایی را با کشورهای که نیاز به کارگر دارند، مانند کشورهای خلیج و عربستان سعودی داریم، اما مشکل این است که کارگران ما غیر ماهر هستند."

او می گوید، برای ارایه آموزش های حرفه ای به افغانهای بیکار، نخست نیاز است تا این کارگران شناسایی شوند.

خانم افضلی گفت که برای این هدف، در نظر است هجده مرکز کاریابی در افغانستان فعال شود تا افغانها بتوانند در این مراکز ثبت نام کنند.

علاوه بر افغانهایی که در داخل افغانستان بیکار هستند، بازگشت پناهجویان افغان از ایران و پاکستان به این کشور نیز همه ساله به تعداد بیکاران در افغانستان می افزاید.

کمبود زمینه های کار، باعث می شود تا بخش عظیمی از این پناهجویان نیز دوباره از راه های قانونی و یا غیرقانونی، راهی کشورهای همسایه شوند و یا هم از همان ابتدا از بازگشت به افغانستان منصرف شوند.

نظرسنجی هایی که ظرف سالهای اخیر در مورد وضعیت افغانستان انجام شده، ناامنی و بیکاری را دو چالش اصلی سر راه افغانها شناسایی کرده است.

منتقدین باور دارند که نبود زمینه های کار، یکی از عوامل پیوستن بخشی از افغانها به صفوف گروه های مخالف دولت بوده است. 

منبع: بی بی سی