تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

چرا عرضه پول اهمیت دارد؟

از آنجا که پول عملا در تمامی مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد اثر شدیدی بر فعالیت های اقتصادی به جا می گذارد. افزایش عرضه پول هم از طریق پایین آوردن نرخ های بهره که سرمایه گذاری را تحریک می کند و هم از طریق قرار گرفتن پول بیشتر در دست مصرف کننده ها که باعث می شود احساس کنند ثروتمندتر شده اند، عمل می نماید و از این رو به افزایش مخارج می انجامد. توسعه فعالیت های حوزه کسب وکار، تقاضا برای نیروی کار را افزایش داده و تقاضا برای کالاهای سرمایه ای را نیز بالا می برد. این امر در اقتصادهای شاداب به افزایش قیمت سهام می انجامد و در نتیجه

بنگاه ها به انتشار اوراق قرضه و سهام اقدام می کنند. اگر افزایش عرضه پول ادامه یابد و به ویژه در صورتی که کار به جایی برسد که تولید با تمام ظرفیت صورت گیرد، قیمت ها شروع به افزایش می کنند.
در این شرایط که عموم مردم انتظار بروز تورم را دارند، وام دهنده ها بر نرخ های بالاتر بهره پافشاری می کنند تا کاهش انتظاری قدرت خرید مبلغی که وام داده اند را جبران کنند. زمانی که عرضه پول کاهش می یابد یا از نرخ رشد آن کاسته می شود، اثراتی مخالف آنچه گفته شد روی می دهد یعنی فعالیت های اقتصادی رو به کاهش می گذارند یا ضدتورم (کاهش قیمت ها) روی می دهد یا از شدت تورم کاسته می گردد.